Heiene Regnskap AS har blitt en del av Exacta- gruppen

Exacta AS har kontorer i Oslo og Kongsberg. Heiene Regnskap AS vil fortsette som eget selskap med de samme ansatte og de samme gode relasjonene som før. Exacta AS vil bistå med kompetanse og ressurspersoner. Du vil derfor også kunne bli kontaktet av ansatte fra Exacta AS.

KONTAKTPERSON

Heiene Regnskap AS:
Hans Stenerud
Daglig Leder

E-post: hans.stenerud@exacta.no
Telefon: +47 958 11 647

Heiene har for tiden ingen egen nettside. For mer informasjon, gå til nettsiden til Exacta AS