Våre Regnskapstjenester

Regnskapstjenester til kunder i og omkring Oslo og Akershus er vårt fokusområde. Regnskapsføring foretas både inne hos oss og ute hos klientene - dette for å møte våre klienter i en verden med stadig utvikling. Bilagsmengden og klientenes behov er avgjørende for hvor mye vi arbeider inhouse eller eksternt.

Vi tilbyr regnskapstjenester innenfor følgende områder:

Regnskapsrapporter som styringsverktøy

Som daglig leder/eier av et selskap er det viktig å holde seg oppdatert på hvordan det ligger an med tallene. Rapportene vi utleverer til våre klienter skreddersys i henhold til deres behov, og det er her store muligheter. Vi leverer balanse/resultat rapporter med og uten sammenligning til budsjett, prosjektregnskap og avdelingsregnskap.


Avvikstall er en selvfølge i vår rapportering

Det mest vanlige er å avslutte månedsregnskap eller to-månedlige regnskap med riktig tidsavregninger og periodiseringer. Med dette følger full avstemming pr. periode.
Vi vet at forholdet mellom regnskapsfører og klient er basert på gjensidig tillit. Derfor er vi opptatte av å etablere en god kontakt med våre klienter, og lever det de er ute etter, med løsninger basert på vår høye kompetanse, og til de enhver tid gjeldende regler.

HUSK!
Påminnelse frister!

Lønnsmottakere og pensjonister 30.4.16

Selvstendige næringsdrivende og upersonlige skatteytere 31.05.16

NYHETER
Viser RN_medlemslogo_pos_RGB.png