Etablering av nytt aksjeselskap

Vi er ofte med under etablering av aksjeselskap både for oppstartsbedrifter eller for etablerte bedrifter som ønsker å endre på selskapsform.

Vi kjenner til alle de vanlige fallgruvene og kan sørge for rask og effektiv etablering av AS. Hos oss jobber engasjerte fagfolk med bredt kompetansefelt og solid erfaring. Vi setter alltid klientens behov og ønsker i sentrum for våre aktiviteter og strekker oss langt for å sikre oss at alle forventninger blir innfridd.

Hvordan vi bistår med etablering av aksjeselskap

For oss er forarbeidet hovedfokuset når vi bistår med å etablere aksjeselskap. Forretningsplanen ligger til grunn i alle selskapsetableringer, og spesielt for oppstartsselskaper og gründere legges hoveddelen av arbeidsmengden ned i en godt utformet forretningsplan. Ved endring fra f.eks. NUF til AS bistår vi også med revidering av forretningsplan ved behov.

Deretter er vi opptatt av å avdekke alle regnskaps- og skattemessige spørsmål. Det er ikke et lovkrav å ha regnskapsfører, men det er anbefalt. Flere bransjer er dog underlagt krav om revisor. Som et generelt tips er det smart å la erfarne regnskapsførere stå for regnskapet slik at du og eventuelt andre ansatte kan bruke tiden på bedriftens kjerneområder.

Vi hjelper også til å avklare eierforhold, kan gi råd rundt styresammensetning, ansvarsfordeling og rettighetsavklaring før vi bistår med registrering i enhetsregisteret med samordnet registermelding.

I registreringsfasen hjelper vi også til med merverdiavgiftsregistrering, arbeidstakerregistrering, eventuelle spørsmål tilknyttet forsikringer, pensjonsordninger og utarbeidelse av forretningsdokumentasjon.

HUSK!
Påminnelse frister!

Lønnsmottakere og pensjonister 30.4.16

Selvstendige næringsdrivende og upersonlige skatteytere 31.05.16

NYHETER
Viser RN_medlemslogo_pos_RGB.png