Ligningspapirer

Ligningspapirene er selvangivelsen, årsregnskap og alle vedleggene du må sende inn til skattemyndighetene hvert år for å formidle bedriftens økonomiske situasjon, og videre danne et grunnlag for hva bedriften skal skatte neste år. Alle typer foretak er pliktige til å sende inn disse dokumentene årlig. Hvilke ligningspapirer som skal leveres, kommer an på hvilket type selskapsform din bedrift har. Vi har hjulpet mange bedrifter opp gjennom årene. Deriblant:
  • Aksjeselskap og allmennaksjeselskap
  • Ansvarlige selskaper
  • Enkeltpersonforetak
  • Samvirkeforetak
  • Borettslag
  • Utenlandske foretak

Er dere et aksjeselskap og skal sende inn selvangivelse og andre ligningspapirer, skal dere benytte Næringsoppgave 2.

Andre ligningspapirer som aksjeselskaper må levere:
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Avstemming av egenkapital
  • Lønns- og pensjonskostnader


Profesjonell økonomisk veiledning

Uten den rette kompetansen kan det være en utfordrende oppgave å sitte med ansvaret for årsregnskapet og ligningspapirer alene. Det kan være vanskelig å holde oversikt over et regelverk som stadig er i endring, og det er tidkrevende å holde seg oppdatert.

Vi i Heiene Regnskap AS kan hjelpe deg å holde kontroll på hva som skal inn, til hvilken tid.
Heiene Regnskap AS holder til i Oslo. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om utarbeidelse av ligningspapirer.
HUSK!
Påminnelse frister!

Lønnsmottakere og pensjonister 30.4.16

Selvstendige næringsdrivende og upersonlige skatteytere 31.05.16

NYHETER
Viser RN_medlemslogo_pos_RGB.png