Vi har kompetanse på prosjektregnskap

Har du behov for å få utarbeidet et prosjektregnskap? Et prosjektregnskap kan beskrives som en oversikt over et prosjekts bokføringer i en begrenset periode. Formålet med et prosjektregnskap er å etablere et pålitelig og oversiktlig regnskap for bruk av prosjektmidler.

Prosjektregnskap gir deg oversikt
Heiene Regnskap AS er en allsidig regnskapsfører som påtar seg en lang rekke oppdrag innen regnskap. Vi kan utarbeide et pålitelig prosjektregnskap som gir deg korrekt oversikt over prosjektets økonomi.


Profesjonelt utført prosjektregnskap

I oss har du en engasjert samarbeidspartner med høy faglig dyktighet og lang erfaring. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte på utviklingen i bransjen for å sikre så høy kvalitet på våre tjenester som mulig. Vi vekter profesjonalisme i alle ledd og setter alltid klientens ønsker og behov i sentrum for våre aktiviteter - både når det gjelder prosjektregnskap og andre regnskapstjenester.


Autoriserte regnskapsførere er et trygt valg

Vi har autorisasjon fra Finanstilsynet - noe som pålegger oss en rekke strenge krav i forhold til våre regnskapstjenester. Vi er med andre ord det trygge valget for prosjektregnskap - et område der det ikke er rom for slurv og feil.

Ønsker du en større løsning som ikke bare inkluderer prosjektregnskap kan vi sammensette en pakke som passer for akkurat deg.

Vi utfører en rekke tjenester for klienter i Oslo og Akershus. Regnskapsføring, årsoppgjør, økonomisk rådgivning, nyetablering, skattespørsmål, lønn, fakturering, ligningspapirer og spesialrapportering.

HUSK!
Påminnelse frister!

Lønnsmottakere og pensjonister 30.4.16

Selvstendige næringsdrivende og upersonlige skatteytere 31.05.16

NYHETER
Viser RN_medlemslogo_pos_RGB.png