Vi er et autorisert regnskapsbyrå

Har du behov for et regnskapsbyrå? Heiene Regnskap AS er et kompetent regnskapsbyrå som tilbyr de fleste regnskapstjenester, og har klienter i en rekke forskjellige bransjer. Som autorisert regnskapsbyrå kan vi blant annet bistå med fakturering, årsoppgjør, firmaetablering, lønnskjøring, avklaring av skatteforhold, økonomisk rådgivning, rapportering med mer. Vi er et regnskapsbyrå som også er vant med å håndtere komplekse avgiftsspørsmål og lønnsregler.

Vårt regnskapsbyrå holdes alltid oppdatert

At vi er et autorisert regnskapsbyrå betyr at vi skal leve opp til alle krav fra Finanstilsynet. Dessuten er vi pålagt å holde oss kontinuerlig oppdaterte på regelendringer slik at våre tjenester alltid er i full harmoni med gjeldende regler.

Som et regnskapsbyrå med stor faglig stolthet kan du alltid forvente regnskapstjenester i en klasse for seg. Alle oppdrag utføres med utgangspunkt i klientens ønsker og behov. Vi vekter klientdialog meget høyt og tilstreber alltid å etablere et tillitsfullt forhold til våre klienter.

Regnskapsbyrå hvor alle klienter er like viktige

For oss er alle klienter like viktige - uansett størrelsen på din bedrift. Og om du har spesifikke behov for regnskapstjenester, kan vi sammensette en pakke som passer for akkurat deg og din bedrift.


HUSK!
Påminnelse frister!

Lønnsmottakere og pensjonister 30.4.16

Selvstendige næringsdrivende og upersonlige skatteytere 31.05.16

NYHETER
Viser RN_medlemslogo_pos_RGB.png