Stifte aksjeselskap

De fleste er kjent med at egenkapitalkravet for å stifte et aksjeselskap i dag ligger på 30.000 kroner, men det er få som kjenner til alle de andre kravene som medfølger stifting av AS. Vil selskapet være revisorpliktig? Hvordan skal ansvar fordeles? Hvem skal sitte med hvilke rettigheter ved forskjellige situasjoner, og hvordan skal styret sammensettes? Dette er bare noen av spørsmålene som må besvares når man skal stifte et aksjeselskap. Det er derfor klokt å hente inn ekspertise som både kjenner til alle kravene som stilles i forbindelse med stifting av et AS, og som kan bidra til at den nye bedriften sin økonomi vil blomstre.

Vår fremgangsmåte når vi bistår med å stifte et AS

Før vi sender inn samordnet registermelding til Altinn som registrerer ditt nye aksjeselskap er vi opptatt av å gjøre grundige forarbeider. Mest tid vil vi legge i forretningsplanen og de økonomiske grunnstenene for bedriften. I denne fasen vil vi også bidra til å avdekke ansvarsområder, rettighetsfordeling og rådgi om en ideell styresammensetning.

Som regnskapsførere er det naturlig for oss å avdekke vårt eventuelle bidrag i etterkant av stiftelsen. Skal vi kun fungere i revisorkapasitet, eller overlates hele eller deler av de økonomiske og regnskapsmessige funksjonene til oss? Vi vil i denne fasen derfor etterstrebe å gi de beste rådene, og vårt mål vil alltid være at din bedrift etter etableringen skal få hjulene til å gå rundt raskest mulig, og på en forsvarlig måte.

Etter forarbeider, og når vår rolle er avklart, vil vi deretter selvfølgelig bistå med registreringen av selskapet. Vi vil i denne fasen også kunne bistå med merverdiavgiftsregistrering, registrering av arbeidstakere og bistå med forsikring- og pensjonsordninger om ønskelig.

Vi har lang erfaring med stiftelse av aksjeselskaper

Etter mange år i bransjen har vi bistått flere selskaper som i dag har god økonomi fra stiftelse til normaldrift. Vi har erfaring fra de fleste bransjer, og denne erfaringen kommer din bedrift tilgode dersom vi skulle bistå deg med stiftelse av aksjeselskap.

HUSK!
Påminnelse frister!

Lønnsmottakere og pensjonister 30.4.16

Selvstendige næringsdrivende og upersonlige skatteytere 31.05.16

NYHETER
Viser RN_medlemslogo_pos_RGB.png